จำนวนโรงเรียนในสังกัด

192

แห่ง
จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย.61

26,727

คน
เขตบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จำนวนสถานศึกษาจำแนก ตามอำเภอ
ที่ อำเภอ จำนวนตำบล จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน
1จัตุรัส9475847
2บำเหน็จณรงค์7374281
3เทพสถิต5487951
4หนองบัวระเหว5294502
5เนินสง่า4162221
6ซับใหญ่3151925
รวม3319226727