การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ปีที่ได้รับ รูปแบบ งบประมาณ

Notice: Undefined variable: i in /home/www/html/datacenter/computer.php on line 76

Notice: Undefined variable: objResult in /home/www/html/datacenter/computer.php on line 77

Notice: Undefined variable: objResult in /home/www/html/datacenter/computer.php on line 78

Notice: Undefined variable: objResult in /home/www/html/datacenter/computer.php on line 80

Notice: Undefined variable: objResult in /home/www/html/datacenter/computer.php on line 81

Notice: Undefined variable: objResult in /home/www/html/datacenter/computer.php on line 82

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th