Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง
ที่ ตำแหน่ง จำนวน
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 167
2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2
3 ครู 1079
4 ลูกจ้างประจำ 44
5 พนักงานราชการ 77
6 ครูอัตราจ้าง 87
7 ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) 189
8 ครูผู้ช่วย 374
9 ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ) 145
10 ครู รกน. ผอ.รร. 2
รวม 2166
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th