กลับเมนู

เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส
2 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส
3 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
4 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
5 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต
6 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต
7 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า
8 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า
9 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่
10 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th