กลับเมนู

เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส
2 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส
3 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส
4 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
5 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส
6 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส
7 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส
8 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
9 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์
10 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
11 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
12 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
13 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์
14 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์
15 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว
16 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
17 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว
18 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต
19 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต
20 บ้านสะพานยาว เทพสถิต
21 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
22 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
23 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า
24 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า
25 รังงามวิทยา เนินสง่า
26 บ้านหนองผักชี เนินสง่า
27 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่
28 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th