กลับเมนู

เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
2 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
3 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส
4 บ้านท่าแตง จัตุรัส
5 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส
6 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส
7 บ้านสำโรงทุ่ง จัตุรัส
8 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส
9 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส
10 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส
11 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
12 บ้านงิ้ว จัตุรัส
13 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส
14 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส
15 บ้านดอนละนาม จัตุรัส
16 บ้านโนนเชือก จัตุรัส
17 บ้านหนองม่วง จัตุรัส
18 บ้านห้วย จัตุรัส
19 บ้านหนองโดน จัตุรัส
20 บ้านยางเครือ จัตุรัส
21 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
22 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
23 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส
24 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส
25 บ้านหนองโสน จัตุรัส
26 บ้านทามจาน จัตุรัส
27 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส
28 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส
29 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส
30 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
31 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์
32 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
33 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
34 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์
35 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์
36 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์
37 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
38 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์
39 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
40 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์
41 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์
42 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
43 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์
44 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์
45 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
46 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์
47 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์
48 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์
49 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์
50 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
51 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว
52 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว
53 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
54 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว
55 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว
56 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว
57 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
58 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
59 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว
60 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
61 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว
62 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว
63 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว
64 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว
65 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว
66 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต
67 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต
68 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต
69 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต
70 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต
71 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต
72 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต
73 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต
74 บ้านศิลาทอง เทพสถิต
75 บ้านไทรงาม เทพสถิต
76 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
77 บ้านดงลาน เทพสถิต
78 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต
79 บ้านประดู่งาม เทพสถิต
80 บ้านหนองจะบก เทพสถิต
81 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า
82 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า
83 บ้านหนองขาม เนินสง่า
84 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า
85 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า
86 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า
87 รังงามวิทยา เนินสง่า
88 บ้านหนองตอ เนินสง่า
89 บ้านบะเสียว เนินสง่า
90 บ้านวังพง ซับใหญ่
91 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่
92 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่
93 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่
94 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
95 บ้านวังกุง ซับใหญ่
96 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ซับใหญ่
97 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่
98 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th