กลับเมนู

โครงการอาหารกลางวันประเภท 1


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
2 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส
3 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส
4 บ้านงิ้ว จัตุรัส
5 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส
6 บ้านหนองม่วง จัตุรัส
7 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
8 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส
9 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส
10 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส
11 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์
12 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์
13 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์
14 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว
15 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว
16 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว
17 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว
18 บ้านไทรงาม เทพสถิต
19 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต
20 บ้านโคกไค เทพสถิต
21 บ้านซับหมี เทพสถิต
22 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต
23 บ้านหนองแขม เนินสง่า
24 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า
25 บ้านบะเสียว เนินสง่า
26 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่
27 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th