กลับเมนู

โครงการอาหารกลางวันประเภท 2


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
2 บ้านเดื่อ จัตุรัส
3 บ้านสำโรงทุ่ง จัตุรัส
4 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส
5 บ้านโนนเชือก จัตุรัส
6 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
7 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
8 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
9 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์
10 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
11 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว
12 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
13 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว
14 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
15 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต
16 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต
17 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต
18 บ้านหนองจะบก เทพสถิต
19 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า
20 รังงามวิทยา เนินสง่า
21 บ้านวังกุง ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th