กลับเมนู

โรงเรียนขนาดเล็ก


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
4 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส
5 บ้านท่าแตง จัตุรัส
6 บ้านเดื่อ จัตุรัส
7 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส
8 บ้านสำโรงทุ่ง จัตุรัส
9 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส
10 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส
11 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส
12 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส
13 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
14 บ้านนา จัตุรัส
15 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส
16 บ้านห้วยยาง จัตุรัส
17 บ้านดอนละนาม จัตุรัส
18 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส
19 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส
20 บ้านห้วยบง จัตุรัส
21 บ้านห้วย จัตุรัส
22 บ้านหนองโดน จัตุรัส
23 บ้านยางเครือ จัตุรัส
24 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
25 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
26 บ้านโนนฝาย จัตุรัส
27 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส
28 บ้านหนองโสน จัตุรัส
29 บ้านทามจาน จัตุรัส
30 บ้านหลักศิลา จัตุรัส
31 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส
32 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส
33 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส
34 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์
35 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
36 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์
37 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์
38 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์
39 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
40 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์
41 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์
42 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์
43 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์
44 บ้านกุดแคนสามัคคี บำเหน็จณรงค์
45 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
46 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์
47 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์
48 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
49 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์
50 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์
51 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์
52 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์
53 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์
54 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์
55 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
56 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์
57 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์
58 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์
59 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
60 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว
61 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว
62 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว
63 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว
64 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หนองบัวระเหว
65 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หนองบัวระเหว
66 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว
67 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว
68 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว
69 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว
70 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
71 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว
72 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว
73 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว
74 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว
75 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว
76 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต
77 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต
78 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต
79 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต
80 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต
81 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต
82 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต
83 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต
84 บ้านโนนสำราญ เทพสถิต
85 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต
86 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต
87 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เทพสถิต
88 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต
89 บ้านไทรงาม เทพสถิต
90 บ้านวังมน เทพสถิต
91 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต
92 บ้านโคกไค เทพสถิต
93 บ้านซับหมี เทพสถิต
94 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต
95 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต
96 บ้านดงลาน เทพสถิต
97 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต
98 บ้านซับไทร เทพสถิต
99 บ้านประดู่งาม เทพสถิต
100 บ้านหนองจะบก เทพสถิต
101 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต
102 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี เทพสถิต
103 บ้านหนองขาม เนินสง่า
104 บ้านหนองแขม เนินสง่า
105 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า
106 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า
107 บ้านหนองตอ เนินสง่า
108 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า
109 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า
110 บ้านบะเสียว เนินสง่า
111 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่
112 บ้านวังพง ซับใหญ่
113 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่
114 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
115 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่
116 บ้านวังกุง ซับใหญ่
117 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ซับใหญ่
118 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่
119 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่
120 บ้านท่าชวน ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th