กลับเมนู

โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.1


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านหนองโสน จัตุรัส
2 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส
3 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
4 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์
5 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th