กลับเมนู

โครงการโรงเรียนสุจริต


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านงิ้ว จัตุรัส
2 บ้านหลักศิลา จัตุรัส
3 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
4 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว
5 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต
6 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า
7 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า
8 บ้านหนองผักชี เนินสง่า

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th