กลับเมนู

เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ

ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
2 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th