กลับเมนู

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้หน่วยงานทางการศึกษาใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส
2 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
3 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
4 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์
5 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว
6 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต
7 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th