กลับเมนู

เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านท่าแตง จัตุรัส
2 บ้านเดื่อ จัตุรัส
3 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส
4 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส
5 บ้านดอนละนาม จัตุรัส
6 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
7 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว
8 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต
9 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต
10 บ้านหนองขาม เนินสง่า
11 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่
12 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
13 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th