ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
สถานศึกษาทั้งหมด
ที่ อำเภอ เครือข่ายโรงเรียน โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนสาขา โรงเรียนเอกชน
1 จัตุรัส 5 48 0 2
2 บำเหน็จณรงค์ 5 38 0 3
3 เทพสถิต 5 44 5 1
4 หนองบัวระเหว 2 27 3 1
5 เนินสง่า 2 16 0 0
6 ซับใหญ่ 1 14 1 2
รวม 20 187 9 9
Loading...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th