สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030010
ชื่อโรงเรียน บ้านสำโรงทุ่ง
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านสำโรงทุ่ง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870448
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://srt.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030010@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 11 คน หญิง 13 คน รวม 24 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th