สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030012
ชื่อโรงเรียน บ้านสระสี่เหลี่ยม
ที่อยู่ หมู่ 14 บ้านสระสี่เหลี่ยม ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายปรีชา ชำนาญกุล
หมายเลขโทรศัพท์ 044-025660
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://ssl.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030012@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 47 คน หญิง 46 คน รวม 93 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th