สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030013
ชื่อโรงเรียน บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายวัชระ แก้วเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870160
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 18 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://tsw.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030013@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 29 คน หญิง 33 คน รวม 62 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th