สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านดอนละนาม

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030024
ชื่อโรงเรียน บ้านดอนละนาม
ที่อยู่ หมู่ 11 บ้านดอนละนาม ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ลุ่มบึงละหาน
ผู้บริหารโรงเรียน นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา
หมายเลขโทรศัพท์ 044-890521
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://dln.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030024@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 23 คน หญิง 30 คน รวม 53 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th