สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030044
ชื่อโรงเรียน ชุมชนบัวบานสามัคคี
ที่อยู่ หมู่ 9 บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ส้มป่อย-บัวบาน
ผู้บริหารโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 044-803097-8
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 13 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://ccb.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030044@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 211 คน หญิง 232 คน รวม 443 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th