สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหลักศิลา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030046
ชื่อโรงเรียน บ้านหลักศิลา
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านหลักศิลา ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ส้มป่อย-บัวบาน
ผู้บริหารโรงเรียน -
หมายเลขโทรศัพท์ 044-745938
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://lsl.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030046@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 4 คน หญิง 8 คน รวม 12 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th