สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030050
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านหนองบัวรอง ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายวิถีชัย คำศรี
หมายเลขโทรศัพท์ 044-851070
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 3 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://nbr.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030050@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 20 คน หญิง 30 คน รวม 50 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th