สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนจอมแก้ววิทยา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030052
ชื่อโรงเรียน จอมแก้ววิทยา
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านเกาะแก้วศรีสุข ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน บึงชวน
ผู้บริหารโรงเรียน นายรักษ์สันติ มลิทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-127858
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 31 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://jkw.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030052@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 36 คน หญิง 37 คน รวม 73 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th