สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030054
ชื่อโรงเรียน โคกสำราญราษฎร์อำนวย
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านโคกตาเมา ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน เพชรเริงรมย์
ผู้บริหารโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870104
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 46 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://ksr.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030054@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 22 คน หญิง 15 คน รวม 37 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th