สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030064
ชื่อโรงเรียน บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านปะโค ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน บึงชวน
ผู้บริหารโรงเรียน นายเสน่ห์ สะสมทรัพย์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-127116
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 22 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://pkt.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030064@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 84 คน หญิง 102 คน รวม 186 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th