สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านกุดแคนสามัคคี

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030070
ชื่อโรงเรียน บ้านกุดแคนสามัคคี
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านกุดแคน ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน บ้านตาล
ผู้บริหารโรงเรียน นายวีระพงษ์ จันตรี
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870111
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 24 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://kks.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030070@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 12 คน หญิง 12 คน รวม 24 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th