สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030071
ชื่อโรงเรียน บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านหัวบึง ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน บ้านตาล
ผู้บริหารโรงเรียน นายดำเนิน ชาลีเครือ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870473
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://htl.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030071@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 92 คน หญิง 79 คน รวม 171 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th