สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030079
ชื่อโรงเรียน ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านเพชร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน ตำบลบ้านเพชร
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมพร พรมชินวงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-859194
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://cbp.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030079@chaiyaphum3.co.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 250 คน หญิง 224 คน รวม 474 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th