สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030085
ชื่อโรงเรียน เขาดินพิทยารักษ์
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านเขาดิน ตำบลหัวทะล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน ห้วยสีมุม
ผู้บริหารโรงเรียน นายพินิจ หงษ์พิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870291
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://kdp.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030085@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 38 คน หญิง 26 คน รวม 64 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th