สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030130
ชื่อโรงเรียน ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต)
ที่อยู่ หมู่ 12 บ้านสวนสวรรค์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน ทุ่งกระเจียว
ผู้บริหารโรงเรียน นายสุทัศน์ ศิริสลุง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870270
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 80 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://wik.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030130@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 36 คน หญิง 25 คน รวม 61 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th