สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030134
ชื่อโรงเรียน วังโพธิ์สว่างศิลป์
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านวังอ้ายโพธิ์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน ทุ่งกระเจียว
ผู้บริหารโรงเรียน นายประทีป ลี้พล
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870258
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 65 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://brp.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030134@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 32 คน หญิง 23 คน รวม 55 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th