สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030140
ชื่อโรงเรียน บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์
ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านเทพพนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน ทุ่งกระเจียว
ผู้บริหารโรงเรียน นายวสันต์ ยวดยิ่ง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870161
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 91 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://kpa.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030140@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 19 คน หญิง 19 คน รวม 38 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th