สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านไทรงาม

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030148
ชื่อโรงเรียน บ้านไทรงาม
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านไทรงาม ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน โป่งนก
ผู้บริหารโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870162
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 70 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://smk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030148@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 46 คน หญิง 50 คน รวม 96 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th