สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030164
ชื่อโรงเรียน บ้านยางเตี้ยโคกรัง
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านโคกรัง ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เครือข่ายโรงเรียน ห้วยยายจิ๋ว
ผู้บริหารโรงเรียน นายอาวุธ เป็นไทย
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870572
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 70 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://pdn.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030164@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 154 คน หญิง 126 คน รวม 280 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th