สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองตอ

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030183
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองตอ
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านหนองตอ ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน หนองฉิม-รังงาม
ผู้บริหารโรงเรียน นางอุไร จงกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870229
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 29 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://www.donplao.ac.th
e-mail 36030183@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 36 คน หญิง 23 คน รวม 59 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th