สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030189
ชื่อโรงเรียน ซับใหญ่วิทยาคม
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านซับใหญ่ ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ซับใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายจิมมี่ ทองพิมพ์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-731057
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 39 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://sjr.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030189@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนนักเรียน ชาย 361 คน หญิง 436 คน รวม 797 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th