สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านวังพง

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030192
ชื่อโรงเรียน บ้านวังพง
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านวังพง ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ซับใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายสุนทร ตับกลาง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870204
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bcn.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030192@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 20 คน หญิง 20 คน รวม 40 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th