สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030197
ชื่อโรงเรียน บ้านเขื่อนลั่น
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านเขื่อนลั่น ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ซับใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายวิเชียร พรศิวกุลวงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870118
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 35 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://nnk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030197@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 68 คน หญิง 49 คน รวม 117 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th