สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030201
ชื่อโรงเรียน บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านซับสายออ ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ซับใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายพงษ์ศักดิ์ ดีอุดม
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870202
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://btk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030201@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 13 คน หญิง 15 คน รวม 28 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th