Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง
อ้างอิง : https://smart.chaiyaphum3.go.th
ที่ ตำแหน่ง จำนวน
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 130
2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 31
3 ครู 1105
4 ครูผู้ช่วย 385
5 พนักงานราชการ 70
6 ครูอัตราจ้าง 91
7 ลูกจ้างประจำ 36
8 ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) 171
9 ลูกจ้างชั่วคราว (อื่นๆ) 138
10 ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 13
รวม 2170
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th