Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

อำเภอ ซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สถานศึกษา

15

นักเรียน

ครูและบุคลากร

ห้องเรียน

ข้อมูลสถานศึกษา อำเภอ ซับใหญ่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ระยะทางถึง สพป.(กม.) email ที่ตั้ง
1 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ นายจิมมี่ ทองพิมพ์ 35 36030189@chaiyaphum3.go.th
2 36030191 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ นายอภิชัย สุรเสน 39 36030191@chaiyaphum3.go.th
3 36030192 บ้านวังพง ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว 37 36030192@chaiyaphum3.go.th
4 36030193 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 47 36030193@chaiyaphum3.go.th
5 36030194 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ นายรักกิจ ปิ่นประเสริฐ 35 36030194@chaiyaphum3.go.th
6 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ นางสำเนียง เพ่งผล 38 36030195@chaiyaphum3.go.th
7 36030197 บ้านเขื่อนลั่น ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ นายสมัย ประจวบสุข 36 36030197@chaiyaphum3.go.th
8 36030198 บ้านหนองนกเขียน ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ นางสาวภัทรวดี เพลินขุนทด 38 36030198@chaiyaphum3.go.th
9 36030199 บ้านซับใหม่ ตะโกทอง ซับใหญ่ ชัยภูมิ นายเกรติศาสตร์ ปัตตะเน 33 36030199@chaiyaphum3.go.th
10 36030200 บ้านวังกุง ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ นายเวชพิสิฐ โสพิลา 33 36030200@chaiyaphum3.go.th
11 36030201 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 30 36030201@chaiyaphum3.go.th
12 36030202 บ้านท่ากูบ ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ 19 36030202@chaiyaphum3.go.th
13 36030203 บ้านโป่งเกต ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ นางสาววันวิษา คำจันดา 24 36030203@chaiyaphum3.go.th
14 36030204 บ้านวังขอนสัก ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 24 36030204@chaiyaphum3.go.th
15 36030205 บ้านท่าชวน ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 23 36030205@chaiyaphum3.go.th
Copyright2019 @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
พัฒนาระบบโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : dlict@chaiyaphum3.go.th