AdminLTELogo

ข้อมูลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2567

190

จำนวนโรงเรียน

More info

23052

จำนวนนักเรียน

More info

2189

บุคลากรในสถานศึกษา

More info

76

บุคลากรในสำนักงาน

More info
จำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด
ขนาดโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
จำนวนโรงเรียน
ปี 2567
ปี 2566
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ไม่มีนักเรียน 0 คน143322
เล็ก 1 – 120 คน-2120122123119121
กลาง 121 – 600 คน-26264636765
ใหญ่ 601 – 1500 คน044444
ใหญ่พิเศษ 1501 คนขึ้นไป000000

จำนวนโรงเรียน จำแนก 7 ขนาด ปีการศึกษา 2567
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน
ไม่มีนักเรียน0 คน 4
ขนาดที่ 1 1 – 120 คน 123
ขนาดที่ 2 121 – 200 คน 31
ขนาดที่ 3 201 – 300 คน 17
ขนาดที่ 4 301 – 499 คน 11
ขนาดที่ 5 500 – 1499 คน 4
ขนาดที่ 6 1500 – 2499 คน 0
ขนาดที่ 7 2500 คนขึ้นไป 0
จำนวนโรงเรียน จำแนกตามอำเภอ ปีการศึกษา 2567
อำเภอ จำนวนโรงเรียนหลัก จำนวนโรงเรียนสาขา รวม
จัตุรัส46046
บำเหน็จณรงค์37037
เทพสถิต43447
หนองบัวระเหว26329
เนินสง่า16016
ซับใหญ่14115
รวม1828190
แผนที่แสดงพื้นที่บริการ
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทร 044-056385 , 044-056386 โทรสาร 044-056387
กลุ่มอำนวยการ : 0
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 111
กลุ่มนโยบายและแผน : 117
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 112
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ : 109
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 105
หน่วยตรวจสอบภายใน : 119
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 108
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ : 123
กลุ่มกฎหมายและคดี :103
email : saraban@chaiyaphum3.go.th
เว็บไซต์ : https://www.chaiyaphum3.go.th
ที่ตั้งสำนักงาน
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้ 4
เมื่อวานนี้ 11
เดือนนี้ 346
เดือนที่แล้ว 465
ปีนี้ 4,640
เริ่ม 5 กรกฎาคม 2566